ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 26

დანართი:

განკარგულება 26-ის დანართი #1
განკარგულება 26-ის დანართი #2
განკარგულება 26-ის დანართი #3
განკარგულება 26-ის დანართი #4
განკარგულება 26-ის დანართი #5 ორგანიზაციები 2022.p
განკარგულება 26-ის დანართი

 

 

 

მსგავსი სტატიები