ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 07 01 03) განხორციელების შესახებ“ წესში ცვლილების შეტანის შესახებ

2)_დანართი-2._ბიზნეს_იდეის_ფორმა-2024
3)_დანართი-3._ბიზნეს_განაცხადის_ფორმა-2024
4)_დანართი-4._შეფასების_ფორმა-2024
განმარტებითი_ბარათი (3)
დადგენილების_პროექტი (3)
დანართი_1სოციალურ-ეკონომიკური_გაძლიერების_მხარდაჭერის_პროგრამის_განხორციელების_წესი-2024

 

 

მსგავსი სტატიები