„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

განკარგულება 35

დანართი:

განკარგულება_35-ის_დანართი_9
განკარგულება_35-ის_დანართი_8
განკარგულება_35-ის_დანართი_7
განკარგულება_35-ის_დანართი_6
განკარგულება_35-ის_დანართი_5
განკარგულება_35-ის_დანართი_4
განკარგულება_35-ის_დანართი_3
PDF Embedder requires a url attribute განკარგულება_35-ის_დანართი_1_ცნობა (2)

 

 

მსგავსი სტატიები