ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

gan_2020_36

gan_2020_36 dan.xlsx

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი