„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილების პროექტი - ეკონომიკის სამსახურის დებულ

დადგენილების პროექტი – მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლი

მსგავსი სტატიები