ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების პროექტი - საჯარიმო ქვითრის გამოქვეყნე

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი