ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

dad_2021_11

დანართი:

dad_2021_11 dan

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი