სახელმწიფო შესყიდვები 2021 წელი

Nძირითადი CPVსავარაუდო ღირებულებაშესყიდვის საშუალებაკვარტლებიერთწლიანი/მრავალწლიანიშესყიდვის საფუძველიდაფინანსების წყაროპრეისკურანტითორეტაპიანიალტერნატიულიერთობლივიშენიშვნა
1031000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
209100000300,000.00კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
3092000004,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
41420000033,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
514500000100.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
614800000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
715800000800.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
8159000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
918100000700.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
10182000001,700.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1118300000700.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
12184000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
13185000004,900.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1418800000750.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1518900000200.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1619200000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
17196000001,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
18221000004,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
19223000001,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
20224000004,900.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
2122600000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
22228000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
23242000002,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
2424300000100.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
25244000001,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
2624600000300.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
2724900000250.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
283010000016,000.00კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
2930100000105.00გამ. შესყიდვაI, II1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითადგილობრივი ბიუჯეტი0000
303010000025,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
313020000030,000.00კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
323020000010,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
3331200000800.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
34313000001,300.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
35314000001,000.00კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
36314000001,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
37315000003,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
38316000001,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
3931700000200.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
4032300000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
41324000002,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
4232500000200.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
4333100000500.00გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
44336000007,200.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
4533700000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
463430000018,000.00კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
47343000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
483490000016,800.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
49351000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
50358000002,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
51374000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
5237500000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
5337800000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
54383000002,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
5538500000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
56386000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
57392000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
58395000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
59397000002,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
6039800000800.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
61411000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
62421000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
634250000010,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
6442600000200.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
6542900000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
6644100000350,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
67442000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
684430000030,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
69444000004,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
70445000004,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
71446000002,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
72448000001,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
7345100000100,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
74452000003,000,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
754520000011,890.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებაადგილობრივი ბიუჯეტი0000
7645200000343,775.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
77452000006,531,705.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი0000
784520000051,521.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0001
79452000001,722,872.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი0000
8045200000978,889.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი0001
81452000003,000.00გამ. შესყიდვაII1გადაუდებელი აუცილებლობაადგილობრივი ბიუჯეტი0000
824520000011,890.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი0000
834520000010,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV3ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
8445300000200,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
85454000002,000,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
86455000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
87484000002,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
88486000001,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
895010000030,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი1000
90503000001,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
9150700000800.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
9250800000100.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
93551000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
94553000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
9555500000120,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
966010000040,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
97601000003,300.00გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობაადგილობრივი ბიუჯეტი0000
98631000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
99635000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
100641000003,435.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
10164200000200.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1026420000050,000.00კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
10371200000600,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
10471300000150,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
105713000006,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაადგილობრივი ბიუჯეტი0000
10671400000240,000.00კონკურსიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი0000
10771600000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებიადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1087240000060,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებაადგილობრივი ბიუჯეტი0000
109731000001,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
110776000003,500.00გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1117920000015,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
11279500000500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1137970000083,600.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივიადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1147970000010,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
115798000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1167990000011,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებიადგილობრივი ბიუჯეტი0000
11779900000100,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1187990000040,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებიადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1198050000032,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
120906000003,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
1219090000060,000.00ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ადგილობრივი ბიუჯეტი0000
122922000002,000.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
123923000004,800.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
124924000004,800.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
125926000004,500.00გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი0000
ჯამი17,637,082.00

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი