ა.გრიბოდეოვის ქ. N20-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ჯუმბერ დუნდუას მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

gan_2021_35 01072021