ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავიმოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

gan_2021_44 1108

დანართი:

განკარგულებაN44 -ის დანართი.

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი