მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი

№99_2021 განკარგულების დანართი - ღონისძიებათა გრა
02.08.01
№99_2021 განკარგულება

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი