ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

gan_2021_46 1309

დანართი:

განკარგულება 46-ის დანართი 1
განკარგულება 46-ის დანართი 2
განკარგულება 46-ის დანართი 3

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი