ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

gan_2021_47 1309

დანართი:

განკარგულება 47-ის დანართი 1
განკარგულება 47-ის დანართი 2
განკარგულება 47-ის დანართი 3

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი