2022 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

2022 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი
2022-2025 პროგრამები და ქვეპროგრამები, ინდიკატორებ
2022-2025 წლების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტ
განმარტებითი ბარათი 2022-ოზურგეთი

 

ოზურგეთი-განმარტებითი ბარათი - გენდერული

კაპიტალური ბიუჯეტი-2022

ოზურგეთი ბალანსი 2022

 

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი