საქმისწარმოების განყოფილება

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
1II რანგი  –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი1მაია ინარიძე577 95 55 42
2მე -3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი პეციალისტი ( მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში )1ნინო მახარაძე595 17 78 78
3მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)1ნინო გაბუნია595 25 01 05
4მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)1ლევან კვაჭაძე593 15 44 12
5მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)1თამარ რუსიეშვილი599 40 07 47

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი