2020 წელში გაცემული სამივლინებო ხარჯი

2019 წელში გაცემული სამივლინებო ხარჯი

   

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით – 2017 წელი III კვარტალი

  სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით – 2017 წელი III კვარტალი    

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის გარეთ – 2017 წელი II კვარტალი

   

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით – 2017 წელი II კვარტალი

   

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით – 2017 წელი I კვარტალი

   

2016 წელში გაცემული სამივლინებო ხარჯი