მერიის სტრუქტურა

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარისამსახურის დასახელებაგანყოფილებასტატუსიტელეფონის ნომერიელ.ფოსტა
სულ რაოდენობა134
1მერი1კონსტანტინე  შარაშენიძეპოლიტიკური თანამდებობის პირები599 57 72 73ksharashenidze@gmail.com
2მერის პირველი მოადგილე1ალექსანდრე სურგულაძეპოლიტიკური თანამდებობის პირები577 05 51 99al.surguladze@gmail.com
3მერის მოადგილე1ირაკლი სირაძეპოლიტიკური თანამდებობის პირები598 94 94 99i.siradze5@gmail.com
4მერის  მოადგილე1ოსიკო თოთიბაძეპოლიტიკური თანამდებობის პირები597 23 33 43osiko.totibadze84@gmail.com
5I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსი1გიორგი ინწკირველიადმინისტრაციული სამსახურიმერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 37 51 00Gogi.intskirveli@gmail.com
6II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1დარეჯან გოგოტიშვილიადმინისტრაციული სამსახურიმერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 11 03 06gogotishvilidaduna@gmail.com
7მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში)1ნათელა ტუღუშიადმინისტრაციული სამსახურიმერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები591 21 81 12natiatugushi75@gmail.com
8მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი(მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში)1ხათუნა თაყაიშვილიადმინისტრაციული სამსახურიმერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები591 14 16 00Khatuna.takaishvili@gmail.com
9II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1ეკატერინე მგელაძეადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 06 82 00ekaterinemgeladze@gmail.com
10მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში)1ნინო სალუქვაძეადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 30 99 25salukvadze.nini@gmail.com
11მე-4 რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საკითხებში)1დაჩი ხინთიბიძეადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 01 24 08dachixintibidze@yahoo.com
12II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1მაია ინარიძეადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 95 55 42maikoinaridze@gmail.com
13მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების საკითხებში)1ნინო მახარაძეადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 17 78 78makharadzenino@yahoo.de
14მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)1ნინო გაბუნიაადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 25 01 05ninogabunia@gmail.com
15მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)1ლევან კვაჭაძეადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები593 15 44 12leonsio213@gmail.com
16მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)1თამარ რუსიეშვილიადმინისტრაციული სამსახურისაქმისწარმოების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 40 07 47busa.rusieshvili@gmail.com
17II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1მზია გაგუაადმინისტრაციული სამსახურისტატისტიკის და ადგილობრივი არქივის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 50 90 05mziagagua62@gmail.com
18მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სტატისტიკის წარმოების საკითხებში)1მარინა ვასაძეადმინისტრაციული სამსახურისტატისტიკის და ადგილობრივი არქივის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 01 29 26m.vasadze63@gmail.com
19მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადგილობრივი არქივის წარმოების საკითხებში)1მარინა ნაკაიძეადმინისტრაციული სამსახურისტატისტიკის და ადგილობრივი არქივის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები593 93 99 98marinanakaidze@gmail.com
20I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი        1ლაშა თავაძეიურიდიული სამსახურიიურიდიული სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები595 43 64 43lashguria.76@gmail.com
21II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი1მიხეილ შილაკაძეიურიდიული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 33 32 23mikheil.shilakadze@gmail.com
22მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განხილვის საკითხებში)1სასამართლოიურიდიული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
23მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განხილვის საკითხებში)1სასამართლოიურიდიული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
24მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში)1თამარ ბაქანიძეიურიდიული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 00 21 00tbaqanidze121@gmail.com
25მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში)1კლიმენტი ცერცვაძეიურიდიული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 00 21 24kokacercvadze@gmail.com
26მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა საკითხებში)1ნინო სურგულაძეიურიდიული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 52 20 01surguladze87@gmail.com
27II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1მარინა ქერქაძეიურიდიული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 07 18 48mariqerqadze@gmail.com
28მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)1ვაკანტურიიურიდიული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
29მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)1ქეთო დემანიაიურიდიული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 23 19 69ketevandemania@gmail.com
30მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)1რუსუდან გიორგაძეიურიდიული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 96 96 21Giorgadzerusudan1974@gmail.com
31I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსი1გია მამაკაიშვილისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები577 57 73 79gia.mamakaishvili@gmail.com
32II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1პავლე ჭყონიასაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 37 57 34dorfita@gmail.com
33მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში)1თამარ ბაბილოძესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 30 51 30tamarbabilodze@gmail.com
34მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბიუჯეტის შესრულების საკითხებში)1ელიკო დოლიძესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 60 11 27elikodolidze89@gmail.com
35მე-3 რანგისმე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში)1თამარ ლომთათიძესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 67 07 80tamuna_lomtatidze@yahoo.com
36II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1ნინო დარჩიასაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 98 47 14nino_darchia@yahoo.com
37მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში)1მედეა მჟავანაძესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577  40 83 38m.mjavanadze@gmail.com
38მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში)1მარინა დარჩიასაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 90 04 57m.darchia62@gmail.com
39მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვისა და შრომის ანაზღაურების საკითხებში)1მაკა ბეგიაშვილისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 58 10 11Begiashvili.maka@gmail.com
40მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფინანსური და არაფინანსური აქტივების ინვენტარიზაციის საკითხებში)  1ეკატერინე გეგიაძესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 00 21 26ekaterinegegiadze@gmail.com
41II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1თენგიზ ჩიჩუასაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიმატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 52 78 37tchichua72@gmail.com
42მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  (შენობა-ნაგებობების მოვლის, დაცვისა დასასაწყობების, მეურნეობის და მართვისსაკითხებში)1თედო მენაბდესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიმატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები598 24 33 24tedo131313@gmail.com
43მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ტრანსპორტით, საწვავ-საცხები მასალებით და კომუნალური მომსახურების საკითხებში)1გრიგოლ შახოვისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიმატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 21 80 20grigolshaxovi@gmail.com
44II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1დავით გორდელაძესაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 47 73 17davit.gordeladze@gmail.com
45მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში)1თეა კვირკველიასაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 39 18 83teakvirkvelia@gmail.com
46მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში)1მარინა დათუნაშვილისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები593 36 51 51datunashvili.marina@gmail.com
47მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში)1დავით ღლონტისაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები579 10 03 9181dato81@gmail.com
48I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსი1ალეკო მამეშვილიეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები591 22 66 22a.mameshvili@gmail.com
49II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1მალხაზ გორგოშიძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 70 47 70malkhazgorgoshidze1964@gmail.com
    50მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქონების მართვის საკითხებში)1ავთანდილ  ჩხაიძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 42 36 68chkaidze.avto@gmail.com
51მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიულიპირების მფლობელობაში(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების საკითხებში)1ვაკანტურიეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
52მე-3 რანგის მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქონების მართვის საკითხებში)1პელაგია კალანდაძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 90 63 05pelagiakalandadze@gmail.com
53მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ქონების აღრიცხვის საკითხებში)1ნინო ესაძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიქონების მართვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 17 11 16nino.esadze1967@gmail.com
54II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1ხათუნა სურგულაძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები551 26 26 73xatuna251973@gmail.com
55მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ეკონომიკური განვითარების საკითხებში)1ეკატერინე სირაძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 00 21 08ekaterinasiradze@gmail.com
56მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საინვესტიციო საკითხებში)1სოფიო თოიძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიეკონომიკური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 95 19 51toidzesopo@gmail.com
57II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1გიორგი ხარაბაძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიშრომითი ბაზრის კვლევისა და განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 51 16 11Gigakh@gmail.com
58მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ბაზრის კვლევის საკითხებში)1ვახტანგ ვაშაყმაძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიშრომითი ბაზრის კვლევისა და განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები557 35 00 33vaxo.vashakmadze@gmail.com
59მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ბაზრის კვლევის საკითხებში)1ნანა მელაშვილიეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიშრომითი ბაზრის კვლევისა და განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 51 91 60melashvili62@gmail.com
60II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1ამირან გირკელიძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურისოფლის მურნეობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 58 08 44agroozurgeti@gmail.com
61მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში)1აკაკი ღლონტიეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურისოფლის მურნეობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 21 16 78akakiglonti158@gmail.com
62მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში)1ლაშა ფირცხალაშვილიეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურისოფლის მურნეობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 33 91 42Lashaguria73@gmail.com
63II რანგი – მეორადი სტრუქტურულ იერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1ირინა შალამბერიძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიტურიზმის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 15 25 99ishalamberidze33@gmail.com
64მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ტურიზმის განვითარების საკითხებში)1მარინა ლომთათიძეეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიტურიზმის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები551 47 46 22lomtatidzemarine@gmail.com
65I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსი1მარინა ჯაფარიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები599 54 51 94marjaf2@gmail.com
66II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი1ნათია ვაშალომიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 30 50 98oz.socialuri2011@gmail.com
67მე-3 რანგისმე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)  1ქეთევან სანიკიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 58 06 15ketevani25061970@gmail.com
68მე-3 რანგისმე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯანდაცვის საკითხებში)1ირინა კოპალეიშვილიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 74 00 54i.kopaleishvili7@gmail.com
69მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში) 1ვაკანტურიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
70მე-3 რანგისმე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურები სსაკითხებში)  1გია გვარჯალაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები593 40 91 76Gvarjaladzegia@gmail.com
71მე-3 რანგისმე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯანდაცვის საკითხებში)1სულიკო ნიკოლაიშვილიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 33 32 49s.nikolaishvili1978@gmail.com
72მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)1ხატია კვაჭანტირაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 67 22 68Khatiakvachantiradze@gmail.com
73მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)1ნინო ნიკოლაიშვილიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები558 49 91 01ninonikolaishvili55@gmail.com
74მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)1მარიამ პაპაშვილიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 60 12 74mariam.papashvili65@gmail.com
75II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1თეიმურაზ მოქიაგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 92 59 10teimurazmoqia@gmail.com
76მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ხათუნა ჯაბუაგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები591 41 85 00jabuakhatuna@gmail.com
77მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ქეთევან კვაჭანტირაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 90 63 08qetokvachantiradze@gmail.com
78მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ნონა ბერაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 60 11 44nonaberadze1980@gmail.com
79მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი(ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)1ქეთევან მახარაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები557 22 07 40ketimax07@gmail.com
80II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1ნატალია ხომერიკიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიგანათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 25 00 51nataliaxomeriki@gmail.com
81მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (განათლების საკითხებში)1ნათია ცომაიაგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიგანათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 31 04 13natitsomaia@gmail.com
82მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გენდერულ საკითხებში)1ქეთევან კუჭუხიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიგანათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 44 04 74qetikuchuxidze@gmail.com
83II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1მაიზერ ცელაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიკულტურის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 54 90 96mceladze@gmail.com
84მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კულტურის საკითხებში)1ლელა ვასაძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიკულტურის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 60 13 04lela1972s@gmail.com
85მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კულტურის საკითხებში)1ნინო გირკელიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიკულტურის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები551 15 21 08girkelidzenin@gmail.com
86II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1თამარ აროშიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურისპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები551 50 91 99tamararoshidze55@gmail.com
87მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სპორტის საკითხებში)1დავით არობელიძეგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურისპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 18 51 50Namkoarobelidze@gmail.com
88მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ახალგაზრდულ საკითხებში)1ნუნუ მამუკელაშვილიგანათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურისპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 54 36 68mamukelashvilin@gmail.com
89I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსი1თემურ გიორგაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები599 36 35 10temur.giorgadze@gmail.com
90II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1გოჩა აბაშმაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 91 91 02Gochaabashmadze72@gmail.com
91მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)1ნანა სანიკიძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 45 95 04nsanikidze12@yahoo.com
92მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)1ნათია ბარბაქაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 13 83 38natia.barbakadze75@gmail.com
93მე-3 რანგისმე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)1ირაკლი გაგუაარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები555 37 07 23Igagua1982@gmail.com
94მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი(ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)1ნანა კილაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები551 21 02 12Kiladzenana.19@gmail.com
95მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)1პაატა ვაშალომიძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 49 46 48megobroba100@gmail.com
96მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გზების და ხიდების საკითხებში)1გიორგი ნიკოლაიშვილიარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 17 05 65gianik555@gmail.com
97მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)1ვაკანტურიარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
98მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში)1დავით ხავთასიარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 64 36 42davitkhavtasi0@gmail.com
99მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მშენებლობის საკითხებში)1აივაზ ბერიძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 91 01 73Aivazberidze1@gmail.com
100II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1თამაზ ლომჯარიაარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიარქიტექტურის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 19 52 71tamazlomjaria@gmail.com
101მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში)1მარიამ მახარაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიარქიტექტურის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები598 56 52 52mariammakharadze2@gmail.com
102მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში)1თამარ ცხომელიძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიარქიტექტურის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 30 50 35ttskhomelidze@gmail.com
103II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1მამია მახარაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურისივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 92 59 69Mamiamaxaradze62@gmail.com
104მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის საკითხებში)1ირაკლი ანდღულაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურისივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები593 37 08 03kaxairakli@gmail.com
105მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის საკითხებში)1ვაკანტურიარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურისივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
106II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი1თემურ მურვანიძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიკომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 79 73 36t.murvani@gmail.com
107მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კომუნალური სერვისების განვითარების საკითხებში)1მიხეილ შალამბერიძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიკომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 35 04 40Mixeil.shalamberidze@gmail.com
108მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (კეთილმოწყობის საკითხებში)1გოჩა ჯინჭარაძეარქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის დაკომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიკომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 71 58 88g.jincharadze1960@gmail.com
109I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი1კობა ხაბალაშვილიშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები595 30 51 01kobakhabalashvili@gmail.com
110II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი1გერასიმე ბოლქვაძეშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიშიდა აუდიტის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 60 17 55Gia1958boli@gmail.com
111მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შიდა აუდიტორული შემოწმების  საკითხებში)1ხათუნა სიხარულიძეშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიშიდა აუდიტის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 50 70 13khatunasix@gmail.com
112მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფინანსური რისკების დადგენის საკითხებში)1მიხეილ ბოლქვაძეშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიშიდა აუდიტის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 51 82 18Mixeilbolkvadze71@gmail.com
113II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, განყოფილების უფროსი.1მარიკა ნაცვალაძეშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიინსპექტირების და ანალიტიკური განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 85 61 81marika.nacvaladze@gmail.com
114მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტირებისა და ანალიტიკურ საკითხებში)1თამარ კიღურაძეშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიინსპექტირების და ანალიტიკური განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 22 30 40tamarkiguradze@gmail.com
115მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტირებისა და ანალიტიკურ საკითხებში)1სალომე კურდღელაშვილიშიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიინსპექტირების და ანალიტიკური განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები551 77 99 99salomekurd@gmail.com
116I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი1ვაკანტურიზედამხედველობის სამსახურიზედამხედველობის სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები
117II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი1შალვა გაბრიჩიძეზედამხედველობის სამსახურიარქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 22 89 91shalva. Gabrichidze61@gmail.com
118მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)1კონსტანტინე ქათამაძეზედამხედველობის სამსახურიარქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 57 25 12kozokozo1959@gmail.com
119მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)1გურამ შარაშენიძეზედამხედველობის სამსახურიარქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები555 94 58 94Guram.sharashenidze88@gmail.com
120მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)1          კახაბერ იმნაძეზედამხედველობის სამსახურიარქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 98 66 98imnadzekaxa@gmail.com
121მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)1    ავთანდილ  ჩხაიძეზედამხედველობის სამსახურიარქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები577 95 86 85avtandilchkhaidze@gmail.com
122II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი1ნანა ხომერიკიზედამხედველობის სამსახურიადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 90 89 75Khomeriki.1984@gmail.com
123მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საკითხებში)1გენადი კიშინსკიზედამხედველობის სამსახურიადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 28 21 28Kishinskigenadi@gmail.com
124მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუნებრივი რესურსების საკითხებში)1ვაკანტურიზედამხედველობის სამსახურიადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები
125მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გარემოს დაცვის საკითხებში)1ნინო კვაჭანტირაძეზედამხედველობის სამსახურიადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 00 05 33ninokvachantiradze@gmail.com
126მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საკითხებში)1ზაზა მენაბდეზედამხედველობის სამსახურიადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 00 27 45zazamenabde123@gmail.com
127I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი1ილია ლეჟავასამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურიპროფესიული საჯარო მოხელეები595 30 50 77lejavailia60@gmail.com
128II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსი1ბადრი მეგრელიშვილისამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 90 63 04badrimegrelishvili59@gmail.com
129მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში)1გიორგი თავართქილაძესამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 17 05 50Tavartkiladzegiorgi76@gmail.com
130მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში)1ინგა ცეცხლაძესამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 79 72 93ingalocecxladze@gmail.com
131მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მოქალაქეთა გაწვევის საკითხებში)1ციალა სირაძესამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები595 90 63 02Cialasiradze58@gmail.com
132II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსი1გიორგი სალუქვაძესამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო მობილიზაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 72 78 75saluqvadzegia60@gmail.com
133მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამხედრო მობილიზაციის საკითხებში)1ივანე ქუთათელაძესამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო მობილიზაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები599 60 78 09qutateladzevano46@gmail.com
134მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამხედრო მობილიზაციის საკითხებში)1გელა ტუღუშისამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისამხედრო მობილიზაციის განყოფილებაპროფესიული საჯარო მოხელეები555 07 52 52tugushigela65@gmail.com

მსგავსი სტატიები

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი