სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისაშტატო ერთეულისახელი გვარიტელეფონის ნომერი
1II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 1მიხეილ შილაკაძე599 33 32 23
2მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავები სგანხილვის საკითხებში)1სასამართლო
3მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განხილვის საკითხებში)1სასამართლო
4მე-3 რანგის მე-2კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში)1თამარ ბაქანიძე595 00 21 00
5მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში)1კლიმენტი ცერცვაძე595 00 21 24
6მე-4 რანგის პირველიკატეგორიის უმცროსის პეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადების ასაკითხებში)1ნინო სურგულაძე599 52 20 01

მსგავსი სტატიები