01.10.22 – 01.10.23 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

   

03.12.21 – 01.11.22 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

2020 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2018 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2016 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2015 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2014 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი