01.10.22 – 01.10.23 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

   

03.12.21 – 01.11.22 წლამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

2020 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2018 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2016 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2015 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში

2014 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში