გამოკითხვა ქუჩის სახელდებასთან დაკავშრებით!

ხართ თუ არა თანახმა დაბა ურეკის ტერიტორიაზე არსებულ ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩის ნაწილს გადაერქვას სახელი და ეწოდოს…