ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკს ახალი, ულტრათანამედროვე სტანდარტების ნარჩენების შესაგროვებელი მძიმე ტექნიკა შეემატა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკს ახალი, ულტრათანამედროვე სტანდარტების ნარჩენების შესაგროვებელი მძიმე ტექნიკა შეემატა. მუნიციპალიტეტის მერია ეკონომიკის განვითარებისა და…

დასუფთავების სერვისი 2020

 

დასუფთავების სერვისი 2019

მომსახურების ცენტრის მიერ ყოველდღიურად სუფთავდება ქალაქ ოზურგეთში არსებული 23 ქუჩა, 6 მოედანი, 6 სკვერი და ბაღი,…

მყარი ნარჩენების მართვა – 2018 წლის მონაცემები

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა-შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციაა ა.(ა)ი.პ. „მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი,“ რომლის 2018 წლის  ბიუჯეტი შეადგენდა…