ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის – ბექა თოიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის – დავით ჭაკნელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ქეთევან ხომერიკის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

დანართი:    

ავთანდილ გოლიაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

ნათელა ზედგინიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

ნათელა ლომჯარიას ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

მარიამ თაყაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

ანა სადრაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

ანა მუკბანიანის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი