ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის თანამდებობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის – იაკობ დოლიძის განსაზღვრის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2024 წლის 23 აპრილის Nბ37.3724114001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი: