ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას მივლინების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

დანართი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციოანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის – II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ნათელა ზედგინიძის დანიშვნის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების, პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის- ნათელა ზედგინიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციოანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსისთვის – II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გერმანე ჭანუყვაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და საკრებულოს სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის გამოყოფილი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიმაგრების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილის II რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გერმანე ჭანუყვაძის დანიშვნის შესახებ

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 5 აპრილის Nბ37.37220953 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო – ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების (მე-3 რანგის მეორე კატეგორიის უფროსს სპეციალისტს) საინფორმაციო – ანალიტიკური მომსახურების საკითხებში გენო ბაბილოძეს დროებით დამატებითი ფუნქციების დაკისრების თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის – ნანა თავდუმაძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი