მრჩეველთა საბჭოს ოქმი #6

ენვერ ჯაფარიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

გერმანე ჭანუყვაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ტარიელ ჩხარტიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

გერმანე ჭანუყვაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ცირა მდინარაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ზაზა შოშიტაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ნათელა ზედგინიძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ანა მუკბანიანის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის იურიდიულ საკითხებში ენვერ ჯაფარიძისათვის დროებით დამატებითი ფუნქციების დაკისრების თაობაზე

ავთანდილ გოლიაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი