ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დანართი:      

ქალაქ ოზურგეთში სანაპიროს ქუჩისათვის სახელის გადარქმევისა და ,,ანზორ ერქომაიშვილის ქუჩის“ სახელის მინიჭების შესახებ

დანართი:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხინვალში მდებარე მე-60 ქუჩის I ჩიხისთვის სახელის გადარქმევისა და ,,სერის ქუჩის“ სახელის მინიჭების შესახებ

დანართი    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის – ბექა თოიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის ოქმი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის – დავით ჭაკნელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიასა და საკრებულოს აპარატის უფროსის ნანა თავდუმაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ

   

ქეთევან ხომერიკის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი

   

ნანა თავდუმაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი