საჯარო ინფორმაციის რეესტრი – საკრებულო

წერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი ანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირიწელი
შ/ნ  N- 5828.02.2020 ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები მოქალაქე ზვიად ჩებისაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018-2019 წლებში ჩატარებული საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, მათ შორის რიგგარეშე ხდომების რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მერის წინადადებით და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით05.03.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N-03-596111.02.2020 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორი ეკა გიგაურიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2010-2019 წლებში საზოგადოებასთნ/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა სრული რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, მათ მიერ აღებული ხელფასი/პრემია/ბონუსი/დანამატი20.02.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N-03-628411.02.2020 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორი ეკა გიგაურიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2010-2019 წლებში გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიებების, განთავსების გავრცელების ხარჯი20.02.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N-111.02.2020 განათლების და თანასწორობის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ირინე საჯაიამოცემული კითხვარი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის რეალიზების მონიტორინგის მიმდიმარეობის შესახებ19.02.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N-13-5/56620.01.2020 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილიინფორმაცია იმ სოციალური და ჯამრთელობის დაცვის პროგრამების შესახებ, რომლებიც 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ; შესაბამისი პროგრამების განმსაზღვრელი/მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები29.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N-1321.01.2020 ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები ზვიად ჩებისაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დეპუტატთთა რაოდენობა, სულ ჩატარებული საკრებულოს სხდომა, ზოგიერთი ინფორმაცია ხარჯების შესახებ28.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N43626.12.2019ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩაზე მცხოვრები მადონა ბერიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების პროგრამები, 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების განციელება.26.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N08/01 20.01.2020გურიის სამოქალაქო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია ვაშალომიძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ელექტრონულ პეტიციებზე მიღებული სამართლებრივი აქტები ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული განხილვის შედეგები22.01.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N-2 06.01.2020გაზეთ ,,გური ნიუსის“ ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დანამატი-ჯილდოს გაცემის შესახებ ინფორმაცია 06.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ 427-42623.12.2019გაზეთ ,,გური ნიუსის“ ჟურნალისტიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ერთეული, საკრებულოს აპარატის თანმშრომლების დანამატი-ჯილდოს გაცემის შესახებ ინფორმაცია23.12.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
FOI12/18-22618.12.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ჯილდოები და დანამატები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილები, ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რეესტრი, საკრებულოს წინააღმდეგ დასრულებული დავები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონება20.12.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
შ/ნ - 39718.11.2019ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები ზვიად ჩებისაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 ჯიუჯეტის პრიორიტეტები, საკრებულოს აპარატის დებულება, საკრებულოს პოლიტიკური პირების და აპარატის თანამშრომლების საშტატო ნუსხა20.11.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
გ/01-1107.11.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი თამაზ ტრაპაიძეი.შემოქმედელის ქუცა N45-ში მდებარე ყოფილი ,,რაიკავშირის“ შენობისა და მის მიმდებარე 9605 კვ.მ ტერიტორიასთან დაკავშირებული ყველა ადმინისტრაციული აქტის ასლი12.11.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
შ/ნ37201.11.2019ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები ზვიად ჩებისაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების, საკრებულოს აპარატის, საკრებულოში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირებზე გაცემული ხელფასების და დანამატის რაოდენობა,  საკომუნიკაცია და საწვავის ხარჯები04.11.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
4387010.09.2019მედიასახლ ,,გურია ნიუსის“ ჟურნალისტი ნატო გოგელიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკრებულოში ინიცირებული რეორგანიზაციის შტატების ცვლილების პროექტი და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტები10.09.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
03-03192456002.09.2019ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს - სარევიზიო კომისა - კომისიის წევრი ლევან ხაბეიშვილისაკრებულოში რიცხული ავტომობილები, ავტომანქანების შესყიდვის თარიღი და ღირებულება, საწვავის ლიმიტი04.09.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
09/ზ-19625.07.2019,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“-ს ზუგდიდის რეგიონული წარმომადგენლობის კოორდინატორი არჩილ თოდუაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად დადგენილი აქვთ თუ არა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალური წესი29.07.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 21127.05.2019ა(ა)იპ-ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი გიორგი გიორგაძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დარეგისტრირებული პეტიცია, საკრებულოს წევრების ყოველთვიური მიღების ოქმები, მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრის ოქმები, მოქალაქეთა ჩართულობის რაოდენობა საკრებულოს სხდომებში06.06.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 17322.04.2019მოქალაქე სალომე აკობიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ (2014-2017 წ) (2017-2021წ.) თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და ოზურგეთის საკრებულოს რეგლამენტის გათვალისწინებით აღმასრულებელ ორგანოს კონტროლის ან/და ზედამხედველობის ფორმების გამოყენება06.05.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 15810.04.2019ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები ზვიად ჩებისაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წელსა და 2019 წელს დღემდე ჩატარებული სხდომების შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ დღემდე საკრებულოში არსებული ფრაქციების შესახებ იმფორმაცია30.04.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N გ-04/101-1904.04.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის დირექტორი სალომე საღარაძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასლი და დღემდე განხორციელებულ ცვლილებები12.04.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N გ-04/92-1901.04.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადმინსტრაციული დირექტორი ირმა პავლიაშვილიშექმნილია და ახორციელებთ თუ არა საქმიანობას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო-საკონსულტაციო საბჭო და აღნიშნული საბჭოს შექმნის შესაბამისი დებულება04.04.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 9101.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქე ირმა გორდელაძემოთხოვნა ინიცირებული პეტიის შესახებ არსებული დოკუმენტაცია04.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 03-553615.02.2019„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2017-2018 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აპარატში საზოგადოებასთან/მედიასთან  რთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელი 2018 წელს გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის განთავსებისა და გავრცელების ხარჯის რაოდენობა25.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
 N 4328.01.2019მოქალაქე კახა ჩავლეშვილიუძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული მასალების დანართის სახით02.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
 N გ/02109.01.2019,,დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ხინთიბიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წერვრების მიერ ჩატარებული ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმები, ასევე ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმებში დაფიქსირებულ საკითხებთან მიმართებაში განხორციელებული ოფიციალური რეაგირების ინფორმირების ამსახეველი დოკუმენტი16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N41011.01.2019 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ლირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნოემბერ დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების რაოდებონა, საჯარო ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებული, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის გადაქყვეტილებების რაოდენობა, შემოსული მოთხოვნებიდან რომელზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია, შემოსული მოთხოვნებიდან რომელი არ განეკუთვნებოდა თქვენი უწყების კომპეტენციას16.01.2019 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N გ/020 09.01.2019 ,,დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ იურისტი ირაკლი პაპავაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონთვალი, ასევე საკრებულოს აპარატის ტრუქტურა, ბოლო სამი კონკურსის ჩატარების თარიღი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მიერ წარმოებული სამართლებრივი დავები და სასამართლო გადაწყვეტილება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ბიუროს სხდომის ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგიტრირებული პეციციების ჩამონათვალი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინიციატივა16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
FOI12/18-142 26.12.2018 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი  საკრებულოს წევრებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა, საკრებულოს წევრებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა, საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისათვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, წარმომადგენლობითი ხარჯების ჯამური ოდენობა, სტუმრების გამასპინძლებასთან დაკავშირებით სარესტორნო მომსახურებაზე გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები, საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, საკრებულოს წევრებზე გაცემული საწვავის ოდენობა, საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები, დღეის მდგომარეობით საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი, საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა, კანონიერ ძალაში შესული, თქვენს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები23.01.2019 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 12262/3-10021.12.2018საქართველოს პარლამენტის წევრი მერაბ ქვარაიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთაგან რამდენი არის დასაქმებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებში და მათი სახელფასო ფონდი სრულად26.12.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N გ/02304.12.2018,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“ თავმჯდომარე ლევან ხინთიბიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კოდიფიცირებული რეგლამენტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება, 2017-2018 წლებში დარეგისტრირებული პეტიციები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული ანგარიშების საჯარო მოსმენის ოქმები17.12.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N1156512.11.2018საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძეშემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებების რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკა, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, რომელ განცხადებაზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია, რომელი განცხადება არ განეკუთვნებოდა თქვენი უწყების კომპეტენციას14.11.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N39117.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთაში მცხოვრები კუკური ბარამიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების და ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ წარმოებული ყველა დოკუმენტაცია24.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N37305.09.2018მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ბიძინაშვილიდეტალური ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს რომელიც უხარისხოდ, არაჯეროვნად და ვადაგადაცილებული სრულდება12.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N გ/01205.09.2018,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“ თავმჯდომარე ლევან ხინთიბიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმები06.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N35524.08.2018მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ბიძინაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები,ხელშეკრულების ასლები, საშტატო ნუსხა, საწვავის ხარჯები, საკრებულოს აპარატის  cv06.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N18/1-02824.08.2018სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში 1 მაისიდან დღემდე რა ცვლილებები განხორციელდა31.08.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N32730.07.2018პოლიტიკური პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ თბილისის კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჯურხაძემოთხოვნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლისუშტატო თანმშრომლების ანაზღაურება და პრემია დანამატი, ავტომანქანის მარკები,წარმომადგენლობითი ხარჯები, საზღვარგარეთ მივლინების ხარჯები, სარეკლამო ხარჯები08.08.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N31419.07.2018ანასეული, მეცნიერების N 24-ში მცხოვრები ხათუნა სურგულაძემოთხოვნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გადაგზავნილი წერილების ასლების შესახებ23.07.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N16118.06.2018ახალგაზრდა ადვოკატების  იურისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი  გიორგი ზოიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების სტატუსი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საშუალო და უმაღლესი განათლება შესახებ ინფორმაცია22.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N06/214514.06.2018დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მიერ მიღებული პეტიციაზე ადგილობრივი სამართლებრივი აქტების შესახებ ინფორმაცია22.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
Nგ/06/0705.06.2018,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ხინთიბიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან ყოველთვიური შეხვედრის ოქმები და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა (მოქალაქეთა) ყოველთვიური მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ ინფორმაცია22.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N40/201801.06.2018საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია N60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად თენიეშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების დასახელების ცვლილების შესახებ01.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N05/212329.05.2018დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მოქმედი რეგლამენტი01.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N19413.04.2018მოქალაქე დავით ომსარაშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი31.05.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N22913.04.2018ა(ა)იპ ქალები რეგიონის განვითარებისათვის თავმჯდომარე  ქეთევან ხიდაშელი2017 წლის ბიუჯეტში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტთან არსებული ა(ა)იპ-ების (ცალცალკე) დაფინანსების რაოდენობები15.05.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N03-495413.03.2018საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2012 წლიდან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით წარმომადგენლობითი ხარჯები16.04.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N03-495313.03.2018საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2012-2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პიარ სამსახურზე დადებული ხელშეკრულებების ოდენობა, რეკლამის  განთავსების  გავრცელების ხარჯის რაოდენობა04.04.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 13220.03.2018საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თავმჯდომარე სულხან სალაძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების წესი, მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლის და აღდგენის წესი, მწვანე ნარგავების მოჭრის და ტრანსპორტირების წესი28.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 11509.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.შრომაში მცხოვრები დავით ბოლქვაძემუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული ინფორმაცია14.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 9927.02.2018დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ინიცირებული პეტიციების შესახებ ინფორმაცია05.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 10501.03.2018მოქალაქე ეკატერინე ნინიძექ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია05.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 10401.03.2018 მოქალაქე ავთანდილ მექვაბიშვილიქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია05.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 3520.02.2018,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" თავმჯდომარე მარინა თოფურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაცია20.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 1819.02.2018გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი ჟანა მეგრელიშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ გახარჯული საწვავის მიზნობრიობა21.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 1513.02.2018გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი ჟანა მეგრელიშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული ფრაქციების დებულებები13.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 5701.02.2018სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006წ, 2010წ, 2014წ, 2017წ, მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეები, მოადგილეები, კომისიები, ფრაქციები, ბიუროს წევრები, აპარატის უფროსი13.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 01/2429.01.2018საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძემოსწავლე -ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვის თაობაზე ინფორმაცია29.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N გ 1 05-0129.01.2018საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი თამაზ ტრაპაიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ31.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N784/07-425.01.2018საქართველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა გოგორიშვილიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო  ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, აგრეთვე საჯარო მოხელეები ყველა რანგის მიხედვით31.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 133/0117.01.2018ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკანორ მელიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის ავტომანქანების მოდელი და მარკა, თვეში გამოყოფილი საწვავის ოდენობა23.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 08- /74316.01.2018საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დეპარტამენტის უფროსი ანა ილურიძეგუბერნიასი შემავალ მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა გენდერულუ შემადგენლობა, მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციებზე24.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N2593016.01.2018საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სამისამართო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ბახიაგეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ, ანონსი გაკეთდა ვებ-გვერდზე26.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 4/303.01.2018"ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი" მინდია სალუქვაძეოზურგეთის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს წევრების რაოდენობა ასევე ასაკობრივი ცენზის მიხედვით: 35 წლამდე და 35 წლის ზემოთ08.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 2/1214.12.2017"მედიასახლი გურია ნიუსი" ნატო გოგელიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეების სახელობით სია, თანამდებობრივი სახელფასო  სარგოები, cv-ს და დიპლომის ასლები20.12.2017ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N11/1129.11.2017"მედიასახლი გურია ნიუსი" ნატო გოგელიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის და მათი წევრების ვინაობა, სახელფასო ანაზღაურება, სატელეფონო და საწვავის ხარჯები და მათი დეტალური ანგარიში20.12.2017ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018

მსგავსი სტატიები

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი