ბიუჯეტის 2021 წლის III კვარტლის ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი. გადმოსაწერად დააჭირეთ ბმულს. priotitetebis dokumenti

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების- ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში – 2019 წელი

ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში        

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი