ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების არქივი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების- ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში – 2019 წელი

ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში        

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გადმოწერეთ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი_Excel-ის ფორმატში გადმოწერეთ 2020 წლის კაპიტალური ბიუჯეტი Excel-ის ფორმატში  

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი