სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში ფ/პ ზურაბ ფილიპიას ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ზურაბ ფილიპია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” მიერ მდ. ნატანების ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“  ; დაგეგმილი საქმიანობის…

სკრინინგის განცხადება – სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას’’ 220 კვ. „პალიასტომი 1“-ს შეჭრის 220/110/35 კვ. ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 110 კვ. ორჯაჭვა „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანისა და ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ განთავსების პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქობულეთის,…

სოფელ მერიაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდ. ჭახვათას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მერიაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდ. ჭახვათას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” მიერ მდ. ნატანების ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის…

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს…

სკოპინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს…

სკრინინგის განცხადება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მერიაში მდ. ჭახვათას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის…

„სოფ. ქვემო ძიმითში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ ქუთაისი-სოხუმის მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოების 34-ე კმ-ზე მდ. სუფსას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ძიმითში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ ქუთაისი-სოხუმის მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის…

„ურეკი-შეკვეთილისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის N590 დადგენილებით დამტკიცებული გენერალურ გეგმისა და განაშენიანების გეგმის ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვა

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 10 მარტს, 13:00 საათზე „ურეკი-შეკვეთილისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მერიაში შ.პ.ს „პლასტიკ ადიოსი“-ს პლასტმასის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პლასტიკ ადიოსი”; დაგეგმილი საქმინობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მერია;…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ მდ. სუფსის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“; დაგეგმილი საქმიანობის…

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი