ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე ბჟუჟას ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურების შესახებ

შ.პ.ს „პარვუს ბასრას“ მიერ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე ბჟუჟას ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურების („ბასრა 1“, „ბასრა 2“, ,,ბასრა 3“ და ,,ბასრა 4“) ექსპლუატაციის (სიმძლავრეების გაზრდა), 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანისა და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მოწყობის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - შპს პარვუს ბასრა - ჰიდრ

 

1425_პარვუს ბასრა

 

საჯარო განხილვის შესახებ განცხადება

 

1425_5503_5503

 

1425_5503_1.ბასრაHPP-სკოპინგი.02.06.2024

მსგავსი სტატიები