შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის მიერ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილი დამატებითი განცხადება

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-მა სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ორჯაჭვიანი 110 კვ ძაბვის 3.4 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დამატებითი განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია:

 

 

დამატებითი განცხადება

 

1023_4020_240416_რეაგირების ცხრილი

 

1023_4020_4020

 

1023_წერილი ცენტრს - სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI

მსგავსი სტატიები