2024 წლის 19 აპრილის N208/ს ბრძანება

საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტზე რეკომენდაციების გაცემის შესახებ 2024 წლის 19 აპრილის N208/ს ბრძანება:

 

 

საქართველოს მუნიციპალიტეტების მერიას ენერგეტიკის პოლიტიკის გადაწყვეტილების შესახებ ბ_p

 

1017_წერილი

 

1017_დანართი

მსგავსი სტატიები