,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2024 წლის 23 აპრილის Nბ37.3724114001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბიუროს ბრძანება ცვლილება

 

 

მსგავსი სტატიები