ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი

დანართი 1 ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმა (გრაფიკული ნაწილი)   დანართი 2 ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის…

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 – 2023)