მერიის თანამდებობის პირთა ბრძანებები

ნომერიდასახელებათარიღიგადმოწერის ლინკი
ბრძანება.2020 #162-ს დანართიოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლებებში საერთო კრების მოწვევის და მოსახლეობასთან კონსულტაციების გამართვის გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ დანართი 16.01.2020გადმოწერეთ - ბრძანება.2020 #162-ს დანართი
ბრძანება.2020 #162ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლებებში საერთო კრების მოწვევის და მოსახლეობასთან კონსულტაციების გამართვის გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 16.01.2020გადმოწერეთ - ბრძანება.2020 #162
ბრძანება.2020 #135ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და ფუნქციების განაწილების შესახებ 15.01.2020გადმოწერეთ - ბრძანება.2020 #135
ბრძანება.2019 #601-ს დანართიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი 15.02.2018გადმოწერეთ - ბრძანება.2019 #601-ს დანართი
ბრძანება.2019 #601ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ 15.02.2018გადმოწერეთ - ბრძანება.2019 #601
ბრძანება.2017 #18-ს დანართიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  სამუშაოთა აღწერილობა  11.12.2017გადმოწერეთ - ბრძანება.2017 #18-ს დანართი
ბრძანება.2017 #18ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების  შესახებ 11.12.2017გადმოწერეთ - ბრძანება.2017 #18
ბრძანება.2019 #55-ს დანართიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ 15.01.2019გადმოწერეთ - ბრძანება.2019 #55-ს დანართი
ბრძანება.2019 #55ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ 15.01.2019გადმოწერეთ - ბრძანება.2019 #55
ბრძანება.2019 #54ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების უზრუნველყოფის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და ფუნქციების განაწილების შესახებ 15.01.2019გადმოწერეთ - ბრძანება.2019 #54

მსგავსი სტატიები