დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2019 წელი

#სრული შემადგენლობამერიის თანამდებობის პირებისამსახურის უფროსები
საერთო რაოდენობა200139
მამრობითი სქესი123128
მდედრობითი სქესი7711

 

 

მსგავსი სტატიები