ონლაინ გამოკითხვის არქივი

კითხვაასაკისქესიპასუხიჯამი
1818 დან 4545 დან ზემოთმამრობითიმდედრობითიდიახარაარ ვიცი
თანახმა ხართ თუ არა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში
მდებარე ტერიტორიაზე - შეიქმნას დასახლება (დაბა) გომისმთა
11 (3,9%)178 (63,6%)91 (32,5%)158 (56,4%)122 (43,6%)289 (98,3%)2 (0,7%)3 (1%)294

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი