ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – იჯარა – 2019 წელი IV კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი IV კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ქონება 2019 წლის მდგომარეობით

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება – 2019 წელი III კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – იჯარა – 2019 წელი III კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი III კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – იჯარა – 2019 წელი II კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი II კვარტალი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი I კვარტალი

     

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასხვისებული ქონება – 2018-2019 წლები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები – 2018 წლის მონაცემებით

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება – 2017 წელი III კვარტალი      

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი