გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის წესი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

 

მსგავსი სტატიები