მუნიციპალიტეტის მერი

კონსტანტინე შარაშენიძე
სახელი და გვარი: კონსტანტინე შარაშენიძე
მისამართი: ქ.ოზურგეთი 26 მაისის ქუჩა #38
ტელეფონი: 5 99 57 72 73; 0 496 27 48 68;
ელექტრონული ფოსტა: ksharashenidze@gmail.com
დაბადების თარიღი: 7 თებერვალი, 1973 წელი

 

განათლება    
პერიოდი: 1990 – 1995
საგანმანათლებლო დაწესებულება: თბილისის ბიზნესისა და მარკეტინგის უმაღლესი სკოლა/ინსტიტუტი/
ფაკულტეტი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ეკონომისტი – მენეჯერი

 

პერიოდი: 1990 – 1991
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი
ფაკულტეტი: მენეჯმენტის ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: მენეჯერი

 

პერიოდი, დამსაქმებელი, დაკავებული თანამდებობა:
პერიოდი: 2015-2017
დამსაქმებელი: „ქართუ  ჯგუფი“
დაკავებული თანამდებობა: დასავლეთ საქართველოს მშენებლობების კოორდინატორი
მოვალეობები: ჯგუფის საქმიანობების კოორდინაცია და კონტროლი

 

პერიოდი: 2012 – 2014
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
მოვალეობები: მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი საქმიანობის განხორციელება

 

პერიოდი: 2008 – 2010
დამსაქმებელი: სს “ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია”
დაკავებული თანამდებობა: „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ წარმომადგენელი ოზურგეთში – მენეჯერი.
მოვალეობები: ავტოგასამართი სადგურის ორგანიზაციულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელმძღვანელობა და კონტროლი

 

პერიოდი: 2002 – 2006
დამსაქმებელი: გურიის აგრობიზნესცენტრი
დაკავებული თანამდებობა: ფერმერულ ასოციაციებთან ურთიერთობის მენეჯერი
მოვალეობები: ფერმერთა და მეწარმეთათვის საკონსულტაციო და საინფორმაციო უზრუნველყოფა

 

პერიოდი: 2000 – 2002
დამსაქმებელი: საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური
დაკავებული თანამდებობა: კონკურენციის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
მოვალეობები: გურიის რეგიონში კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა

 

პერიოდი: 1998 – 1999
დამსაქმებელი: გურიის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი
დაკავებული თანამდებობა: წამყვანი მრჩეველი
მოვალეობები: სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მმართველობის ადგილობრივი ორგანოების კოორდინაციის სამსახურის საქმიანობის კონსულტირება და  სამრჩევლო საქმიანობის განხორციელება

 

პერიოდი: 1997 – 1998
დამსაქმებელი: გურიის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი
დაკავებული თანამდებობა: სამდივნოს უფროსი
მოვალეობები: სამუშაო გეგმის მომზადება, მოქალაქეთა მიღება და წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტა, ადმინისტრაციული სხდომების ორგანიზება და რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ გეგმაზე მუშაობა

 

პერიოდი: 1996 – 1997
დამსაქმებელი: სოფელ დვაბზუს გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: გამგებელი
მოვალეობები: სოფლის მოსახლეობის სოციალური პრობლემის მოგვარება, სოფლის წინაშე მდგარი სხვა პრობლემების გადაწყვეტა;

 

უნარები და კომპეტენცია
მშობლიური ენა: ქართული
სხვა ენები: რუსული,ინგლისური
კომპიუტერული პროგრამები: Windows, MS-Office, Internet

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი