მერის მოადგილე

ირაკლი სირაძე
სახელი, გვარი: ირაკლი სირაძე
მისამართი: ოზურგეთი, ს.გუგუნავას N11
ტელეფონი: 598 94 94  99
ელექტრონული ფოსტა: i.siradze5@gmail.com
დაბადების თარიღი: 22.05.1978

 

სამუშაო გამოცდილება            
პერიოდი: 2002 – 2004
დამსაქმებელი: შპს. „ლაგო“
დაკავებული თანამდებობა: მენეჯერი

 

პერიოდი: 2004-2011
დამსაქმებელი: შპს ოზურგეთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო
დაკავებული თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში – ეკონომისტი

 

პერიოდი: 2011- 2012
დამსაქმებელი: შპს „მედალფას“ ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრი
დაკავებული თანამდებობა: ეკონომიკური სამსახურის კოორდინატორი

 

პერიოდი: 2012 – 2013
დამსაქმებელი: სოციალური მომსახურების სააგენტო
სექტორი: სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოზურგეთის რაიონული განყოფილება
დაკავებული თანამდებობა: მთავარი სპეციალისტი

 

პერიოდი: 2013 – 2014
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: გამგებლის მოადგილე სოციალურ და კულტურულ საკითხებში

 

პერიოდი: 2014 – 2017
დამსაქმებელი: შპს მედალფას ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრი
სექტორი: საბუღალტრო -ეკონომიკური სამსახური
დაკავებული თანამდებობა: კოორდინატორი

 

პერიოდი: 2017 – დან დღემდე
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

 

განათლება       
პერიოდი: 1995-2000
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია: მექანიკა-მანქანათმშენებლობა. მანქანათმშენებლობის წარმოების და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია.
 ინჟინერ-მექანიკოსი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ბაკალავრის აკადემიური ხარსიხი

 

პერიოდი: 2001 -2004
საგანმანათლებლო დაწესებულება: თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები.
ეკონომისტი

 

პერიოდი: 2010 -2010
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
ფაკულტეტი და შეძენილი კომპეტენცია: ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი სრული კურსი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ბუღალტერი

 

მშობლიური ენა: ქართული
დამატებითი ინფორმაცია: დაოჯახებული.
ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი