მუნიციპალიტეტის მიერ 2020-2022 წლებში “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” განხორციელების ეფექტიანობის აუდიტი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული 2022 წლის საბიუჯეტო პროგრამის „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი“-ს მონიტორინგის ეფექტიანობის აუდიტის მოსმენის თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული 2022 წლის საბიუჯეტო პროგრამის „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი“-ს მონიტორინგის ეფექტიანობის აუდიტის მოსმენის თაობაზე

   

აუდიტის სამსახურის მიერ 2022 წელს დამტკიცებულ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის დასკვნა