მერის პირველი მოადგილე

სახელი და გვარი: გიორგი ღურჯუმელიძე
დაბადების ადგილი: ოზურგეთი
დაბადების თარიღი: 17.10.1988
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი
უცხო ენები: ინგლისური და რუსული
ვებ-გვერდი: http://ozurgeti.mun.gov.ge/
განათლება და კვალიფიკაცია
პერიოდი: 2006-2010
საგანმანათლებლო დაწესებულება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
სამსახურეობრივი საქმიანობა
პერიოდი: 2021-დან დღემდე
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე
პერიოდი: 2017-2021
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
პერიოდი: 2017-2021
დამსაქმებელი: ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
დაკავებული თანამდებობა: აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
პერიოდი: 2014-2017
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე
პერიოდი: 2012-2014
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი

მსგავსი სტატიები