ა(ა)იპ-ების და შპს-ეების 2022 წლის II კვარტლის შესრულების ანგარიში

ა(ა)იპ-ების და შპს-ეების 2022 წლის II კვარტლის შესრულების ანგარიში    

ა(ა)იპ-ების და შპს-ეების წლიური ანგარიშები – 2020

ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი

წყალმომარაგების კომპანია შპს „სატისი“ – ანგარიში 2019 წელი

ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება – ანგარიში 2019 წელი

შ.პ.ს. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,მერცხალი’’ – ანგარიში 2019 წელი

ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი

ა.(ა).ი.პ. კულტურისა და მოსწავლე – ახალგაზრდობის ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი

ა.(ა).ი.პ. “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა – ანგარიში 2019 წელი

ა.(ა.)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი

ა.(ა.)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჯუმბერ დუნდუდას სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი “გურია” – ანგარიში 2019 წელი

ა.(ა.)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი