ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი

momsaxurebis_centri1

მსგავსი სტატიები