ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2023 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის, 2022 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

დანართი:    

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში – 2022 წელი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვები

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში – 2021 წელი

მერიის სამსახურების ანგარიშები – 2020 წელი

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული საქმეების, სოციალური და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი

იურიდიული სამსახურის ანგარიში – 2019 წელი