მერიის სამსახურების ანგარიშები – 2020 წელი

სამსახურის დასახელებაწლიური ანგარიში
იურიდიული სამსახურიწლის ანგარიში
შიდა უდიტის და ინსპექტირების სამსახურიწლის ანგარიში
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიწლის ანგარიში
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურიწლის ანგარიში
ზედამხედველობის სამსახურიწლის ანგარიში
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურიწლის ანგარიში
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიწლის ანგარიში
ადმინისტრაციული სამსახურიწლის ანგარიში
არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურიწლის ანგარიში

მსგავსი სტატიები