საჯარო ინფორმაციის რეესტრი – საკრებულო

2021 წლის რეესტრი2020 წლის რეესტრი2019 წლის რეესტრი2018 წლის რეესტრი2017 წლის რეესტრი
წერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი ანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირიწელი
შ/ნ 20.08.2021 გურიის მედიატორთა ასოციაცია
თავმჯდომარე

მაკა ჩხარტიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის
მოქმედი გეგმა, ნარჩენების ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების აღრიცხვა და
რეგისტრაციის ჟურნალის წარმოება, ტიპური ფორმების
და მათი აღრიცხვა-ანგარიშების წესის დამტკიცების
თანდართული დოკუმენტაცია
25.08.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 04/0817.08.2021 გურიის სამოქალაქო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი

ნათია ვაშალომიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 ივლისის სხდომაზე
მოწონებული რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის
რეაბილიტაციის პროექტი, კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი,
მოქალაქეთა პეტიცია ,,სკვერის მოწყობა ჩოხატაურის ქუჩაზე“
შესაბამისი სხდომის ოქმები
17.08.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ FOI0721-00107.07.2021 ტინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის
აღმასრულებელი დირექტორი

გიორგი კლდიაშვილი
ინიცირებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
(საკრებულოს დადგენილებები და განკარგულებები) პროექტები
მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები
(საკრებულოს დადგენილებები და განკარგულებები)
04.08.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 13.07.2021 ტყიბული, დ. გურამიშვილის ქ. N3 ბ.7 მცხოვრები
მოქალაქე

ზაზა გოჩელაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოქმედი რეგლამენტისა
და მოქალაქეთა ჩართულობის ნორმატიული აქტების შესახებ
15.07.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 7509.07.2021 განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი
აღმასრულებელი დირექტორი

ირინე საჯაია
პროექტი ,,გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო
ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო
რუკის მონიტორინგის ფარგლებში კითხვარი
13.07.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ09.06.2021 ქალები საერთო მომავლისთვის - საქართველო

ლარისა პატარაია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში,
ბიუჯეტის პროგრამული დანართი, ჯიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი,
ბიუჯეტისთ გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის და მიღების
წესი
15.06.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ08.06.2021 მოქალაქე

მარიამ გარიყული
2021 წლის 1 იანვრიდან 1 ივნისამდე გამოცხადებული ვაკანსიების რაოდენობის
შესახებ, ასევე რამდენი თანამშრომელი იქნა გათავსუფლებული
10.06.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 4767/3-92/2127.05.2021 პარლამენტის წევრი

ეკა სეფაშვილი
დასახლების საერთო კრების რაოდენობა, წარდგენილი პეტიციის
საერთო რაოდენობა, შექმნილი მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა,
საკრებულოს წევრების ანგარიშები, ვებგვერდით მუნიციპალიტეტთან
დაკავშირების საშუალება, მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდამჭერი
საბიუჯეტო პროგრამები, მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული
მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები
09.06.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ25.05.2021 ქალები საერთო მომავლისთვის-საქართველო

თეონა თავდიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასაქმებული პირების
გენდერული განაწილება, საკრებულოს სტრუქტურული ერთეულების
მიხედვით გენდერული განაწილება, სახელფასო განაკვეთის საშ. განაწილება
სქესის მიხედვით, 2020 წელში გაცემული ჯილდოს ოდენობა სქესის მიხედვით
06.06.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ31.05.2021 მოქალაქე

ირაკლი პაპავა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესი, საჯარო
ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის დამტკიცებული წესი,
10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიშის დამადასტურებელი ბმულები,
დარეგისტრირებული პეტიციები
02.06.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 06-05/202122.05.2021 მოქალაქე

მაგდა გზირიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წელში
გაწეული სამივლინებო ხარჯები, 2020 წელში გაცემული ჯილდო,
დანამატი, უსახელო ქუჩისთვის სახელის მინიჭების პროცედურები,
საკრებულოს გასვლითი სხდომების ოქმები
02.06.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ NCA004121239112422.04.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ
,,ციფრული მმართველობის სააგენტო“

სალომე კვირიკაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო რამდენი წევრისგან შედგება,
რამდენი სხდომა გაიმართა მოცემული დროის განმავლობაში,
საკრებულოს წევრების თანამდებობრივი სარგო, სამსახურეობრივი მივლინება,
საკრებულოში განპირობებულ ავტომობილებზე დახარჯული სასწვავის ოდენობა
19.05.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ Nგ/033 13.05.2021 საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ბიუროს,
კომისიების, ფრაქციების, დროებიტი სამუშაო ჯგუფების
ჩამონათვალი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის სტრუქტურა, საკრებულოში გამოცხადებული კონკურსი,
სასამართლო დავების ცამონათვალი, საკრებულოში დარეგისტრირებული
პეტიციები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის უნდობლობის
გამოცხადების სესახებ წერილობითი ინიციატივა.
17.05.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N11/03/21 01.04.2021 ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის
პროექტის დირექტორი

ქეთი გომელაური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის
I, II, III კვარტლის ანგარიშები; 2020 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში, 2018, 2019, 2020 წლების ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა
12.04.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ Nგ/022 06.04.2021 საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019, 2020, 2021 წების ბიუჯეტის
კონსოლიდირებული ვერსია, საკრებულოს რეგლამენტი, მერიის
დებულება, დარეგისტრირებული პეტიციები, საზოგადოებრივი დარბაზის
სხდომის ოქმები, საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
წლიური ანგარიშები, ოქმები, სამოქალაქო ბიუჯეტის კოდიფიცირებული
ვარიანტი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა, ოქმები
07.04.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N11/03/21 19.03.2021 ინოვაციების და რეფორმების ცენტრის
პროექტის დირექტორი

ქეთი გომელაური
2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის მოქალაქის გზამკვლევი,
2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის ჩატარებაზე საზოგადოების
ინფორმირება
24.03.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N 26.02.2021 ჟურნალისტი

თამთა დოლიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია
,,ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს წესდება, განხორციელებული
საქმიანობა და აქტივობები
05.03.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N01 09.02.2021 განათლებისა და თანასწორობის ცენტრის
აღმასრულებელი დირექტორი

ირინე საჯაია
პროექტი ,,გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო
ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო
რუკის მონიტორინგის მიზნით“
18.02.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N03-7034 08.02.2021 ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“
აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა გიგაური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2020 წელს
საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა
მიერ აღებული ხელფასის/პრემიის/ბონუსის/დანამატის
სრული რაოდენობა
11.02.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 03.04.2021 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ზემო ოსიაურის 30-ე ქუჩა
N 4-ში მცხოვრები

ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, მიღებული
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, ასევე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ
გამართული რიგგარეშე სხდომების ოქმების ასლები
08.02.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N02/01/21 29.01.2021 ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის პროექტის
მენეჯერი

მარიამ ნაფეტვარიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2013 წლიდან
დღემდე, რამდენი თანამშრომელია განთავისუფლებული,
რამდენმა გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში
04.02.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ 10/13565 27.01.2021 გურიის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ნინო ძამუკაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად
დაყოფის შესახებ გადაწყვეტილება ან/და დადგენილება
29.01.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
შ/ნ N გ/016 20.01.2021 მოქალაქე
ნუგზარი ასათიანი
ექადიის უბანში ფერადი ლითონების (ალუმინის) სხმულების
მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობის დასაწყებად
საკრებულოს მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გაგაზავნილი
წერილის ასლი
21.01.2021ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2021
წერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი ანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირიწელი
შ/ნ N გ/016 03.12.2020 საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის
იურისტი
ირაკლი პაპავა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების სრული
შემადგენლობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში
არსებული ფრაქციების რაოდენობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ფრაქციების მიერ ინიცირებული საკითხები, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების საწვავის
ყოველთვიური ლიმიტი
10.12.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ 08.12.2020 კქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
წევრი
ლილე ლიპარტელიანი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული
რამდენი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირი
(სსიპ, ა(ა)იპ, შპს. არის მოქმედი დღევანდელი მდგომარეობით,
სახელწოდების და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით,
რამდენი პირი არის დასაქმებული, მათ შორის შრომითი ხელშეკრულებით,
საშტატო ნუსხის და შრომითი ანაზღაურების მითითებით
15.12.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ 04.11.2020 კონსულტაციის ტრენინგის ცენტრი, პროექტის
დირექტორი
სალომე სიჭინავა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომელიც განსაზღვრავს
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვას, ინდივიდუალური
ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტები, რომელიც
არეგულირებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან საკრებულოს
თავმჯდომარის და სხვა საკრებულოს თანამდებობის პირების
კომუნიკაციის ფორმას და პროცედურას
17.11.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N გ/01616.10.2020 საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ
ანგარიშის წარდგენის წესი, წლიური ანგარიშის ფორმა
29.11.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N გ/01425.09.2020 ისაქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება,
საკრებულოს წევრების 2020 წლის ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის
წარდგენის გრაფიკი
09.10.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ FO109/20-12414.09.2020 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
აღმასრულებელი დირექტორი

გიორგი კლდიაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების
2019-2020 წელს დარიცხული ფულადი ჯილდოები და სახელფასო დანამატები,
2019-2020 წელს საშტატო თანამშრომლებზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა,
2019-2020 წელს საკრებულოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები,
2019-2020 წელს საკრებულოს მიერ საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები,
2020 წელს საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების
ხელშეკრულების რეესტრი, 2019 წელს დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი
27.09.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ 02.09.2020 "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო"
ოზურგეთის რეგიონალური წარმომადგენელი

მაკა მალაყმაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
თამანშრომელთა სია რომლებმაც ისარგებლეს შვებულებით
2020 წლის 1 აგვისტოდა 1 სექტემბრის ჩათვლით
15.09.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ 04.09.2020 ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები მოქალაქე
ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ბიუროს სხდომის
ოქმების ელექტრონული რესურსის მისამართი
09.09.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ 25.08.2020 შპს PMO უფლებამოსილი პირი
ლია ინაშვილი
2017-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის დონეზე რა მექნიზმები არსებობდა
ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვაში მოქალაქეთა თანამონაწილეობის
უზრუნველსაყოფად, 2016-2020 წლებში რამდენი დასახლების საერთო კრება
ჩატარდა, 2016-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის დონეზე მიღებული პეტიციების
რაოდენობა, 2020 წელს კოვიდ19-ის გავრცელებასტან დაკვშირებით ქვეყანაში
გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციის პერიოდში გატარებული ღონისძიებები
01.09.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ Nგ/4315.07.2020 კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი "სოხუმი" თავმჯდომარე
ალლა გამახარია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში თუ ფუნქციონირებს გენდერულ
საკითხთა განყოფილება, ძალადობის მსხვერპლი ქალების მხარდაჭერა
22.07.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N 499929.06.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
ირაკლი სირაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო 5 წლის განმავლობაში საკრებულოს წევრად არჩეული ახალგაზრდების რაოდენობა (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში) 18-25, 26-29 წლის ასაკის ახალგაზრდების შესახებ მონაცემები გენდერულ ჭრილში
(ცალ-ცალკე ჩაშლილი, როგორც ასაკობრივ ასევე წლების მიხედვით)
01.07.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N 11928.06.2020 ოზურგეთის, დუმბაძის N31
მარიკა მამალაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მომუშავეთა საერთო რიცხოვნობა, მათ შორის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულთა რიცხოვნობა30.06.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N 10228.05.2020 ოზურგეთის, უნივერსიტეტის ქუჩა N27
აკაკი თავდუმაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარით გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები სრულად, მათ შორის ქონების იჯარის გაცემასთან დაკავშირებული გამოცემული აქტები, ოზურგეთუის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიის სხდომის ოქმები
23.06.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N – FOI0520-00125.05.2020 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი
გიორგი კლდიაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის და პროაქტიულად გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები, ვებგვერდის უნიკალურ მნახველთა სტატისტიკა, საჯარო ინფორმაციის რეესტრი, დაცული დოკუმენტაციის დაარქივების მარეგულირებელი აქტები, პროგრამული უზრუნველყოფების
აპლიკაციები
09.06.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N- 8706.05.2020 ქალაქი თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი მოქალაქე
ირაკლი ჩაჩხიანი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებული მოხელეების საშტატო და შრომითი ხელშეკრულებები მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ების საშტატო ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ნუსხა27.05.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N - გ-20-05/21605.05.2020 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე
კახი ბექაური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკებულოს ფიქსირებული ინტერნეტის მომსახურების მომწოდებელთან გაფორმებული მოქმედი ხელშეკრულებები, თავისი დანართებით27.05.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ  N- 5828.02.2020 ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები მოქალაქე
ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018-2019 წლებში ჩატარებული საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, მათ შორის რიგგარეშე ხდომების რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მერის წინადადებით და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით05.03.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N-03-596111.02.2020 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორი
ეკა გიგაური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2010-2019 წლებში საზოგადოებასთნ/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა სრული რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, მათ მიერ აღებული ხელფასი/პრემია/ბონუსი/დანამატი20.02.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N-03-628411.02.2020 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორი
ეკა გიგაური
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2010-2019 წლებში გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიებების, განთავსების გავრცელების ხარჯი20.02.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N-111.02.2020 განათლების და თანასწორობის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი
ირინე საჯაია
მოცემული კითხვარი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის რეალიზების მონიტორინგის მიმდიმარეობის შესახებ19.02.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N-13-5/56620.01.2020 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დეპარტამენტის უფროსი
ქეთევან შუბაშვილი
ინფორმაცია იმ სოციალური და ჯამრთელობის დაცვის პროგრამების შესახებ, რომლებიც 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ; შესაბამისი პროგრამების განმსაზღვრელი/მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები29.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N-1321.01.2020 ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები
ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დეპუტატთთა რაოდენობა, სულ ჩატარებული საკრებულოს სხდომა, ზოგიერთი ინფორმაცია ხარჯების შესახებ28.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N43626.12.2019ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩაზე მცხოვრები
მადონა ბერიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების პროგრამები, 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების განციელება.26.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
N08/01 20.01.2020გურიის სამოქალაქო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი
ნათია ვაშალომიძე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ელექტრონულ პეტიციებზე მიღებული სამართლებრივი აქტები ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული განხილვის შედეგები22.01.2020 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
შ/ნ N-2 06.01.2020გაზეთ ,,გური ნიუსის“ ჟურნალისტი
გიორგი გირკელიძე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დანამატი-ჯილდოს გაცემის შესახებ ინფორმაცია 06.01.2020ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2020
წერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი ანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირიწელი
შ/ნ 427-42623.12.2019გაზეთ ,,გური ნიუსის“ ჟურნალისტიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ერთეული, საკრებულოს აპარატის თანმშრომლების დანამატი-ჯილდოს გაცემის შესახებ ინფორმაცია23.12.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
FOI12/18-22618.12.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი აღმასრულებელი დირექტორი
გიორგი კლდიაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ჯილდოები და დანამატები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილები, ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რეესტრი, საკრებულოს წინააღმდეგ დასრულებული დავები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონება20.12.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
შ/ნ - 39718.11.2019ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები
ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 ჯიუჯეტის პრიორიტეტები, საკრებულოს აპარატის დებულება, საკრებულოს პოლიტიკური პირების და აპარატის თანამშრომლების საშტატო ნუსხა20.11.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
გ/01-1107.11.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი
თამაზ ტრაპაიძე
ი.შემოქმედელის ქუცა N45-ში მდებარე ყოფილი ,,რაიკავშირის“ შენობისა და მის მიმდებარე 9605 კვ.მ ტერიტორიასთან დაკავშირებული ყველა ადმინისტრაციული აქტის ასლი12.11.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
შ/ნ37201.11.2019ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები
ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების, საკრებულოს აპარატის, საკრებულოში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირებზე გაცემული ხელფასების და დანამატის რაოდენობა,  საკომუნიკაცია და საწვავის ხარჯები04.11.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
4387010.09.2019მედიასახლ ,,გურია ნიუსის“ ჟურნალისტი
ნატო გოგელია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკრებულოში ინიცირებული რეორგანიზაციის შტატების ცვლილების პროექტი და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტები10.09.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
03-03192456002.09.2019ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს - სარევიზიო კომისა - კომისიის წევრი
ლევან ხაბეიშვილი
საკრებულოში რიცხული ავტომობილები, ავტომანქანების შესყიდვის თარიღი და ღირებულება, საწვავის ლიმიტი04.09.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
09/ზ-19625.07.2019,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“-ს ზუგდიდის რეგიონული წარმომადგენლობის კოორდინატორი
არჩილ თოდუა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად დადგენილი აქვთ თუ არა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალური წესი29.07.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 21127.05.2019ა(ა)იპ-ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
გიორგი გიორგაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დარეგისტრირებული პეტიცია, საკრებულოს წევრების ყოველთვიური მიღების ოქმები, მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრის ოქმები, მოქალაქეთა ჩართულობის რაოდენობა საკრებულოს სხდომებში06.06.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 17322.04.2019მოქალაქე
სალომე აკობია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ (2014-2017 წ) (2017-2021წ.) თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და ოზურგეთის საკრებულოს რეგლამენტის გათვალისწინებით აღმასრულებელ ორგანოს კონტროლის ან/და ზედამხედველობის ფორმების გამოყენება06.05.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 15810.04.2019ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები
ზვიად ჩებისაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წელსა და 2019 წელს დღემდე ჩატარებული სხდომების შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ დღემდე საკრებულოში არსებული ფრაქციების შესახებ იმფორმაცია30.04.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N გ-04/101-1904.04.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის დირექტორი
სალომე საღარაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასლი და დღემდე განხორციელებულ ცვლილებები12.04.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N გ-04/92-1901.04.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადმინსტრაციული დირექტორი
ირმა პავლიაშვილი
შექმნილია და ახორციელებთ თუ არა საქმიანობას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო-საკონსულტაციო საბჭო და აღნიშნული საბჭოს შექმნის შესაბამისი დებულება04.04.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 9101.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქე
ირმა გორდელაძე
მოთხოვნა ინიცირებული პეტიის შესახებ არსებული დოკუმენტაცია04.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 03-553615.02.2019„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აღმასრულებელი დირექტორი
ეკა გიგაური
2017-2018 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აპარატში საზოგადოებასთან/მედიასთან  რთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელი 2018 წელს გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის განთავსებისა და გავრცელების ხარჯის რაოდენობა25.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
 N 4328.01.2019მოქალაქე
კახა ჩავლეშვილი
უძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული მასალების დანართის სახით02.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
 N გ/02109.01.2019,,დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ აღმასრულებელი დირექტორი
ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წერვრების მიერ ჩატარებული ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმები, ასევე ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმებში დაფიქსირებულ საკითხებთან მიმართებაში განხორციელებული ოფიციალური რეაგირების ინფორმირების ამსახეველი დოკუმენტი16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N41011.01.2019 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ლირველი მოადგილე
მიხეილ სარჯველაძე
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნოემბერ დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების რაოდებონა, საჯარო ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებული, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის გადაქყვეტილებების რაოდენობა, შემოსული მოთხოვნებიდან რომელზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია, შემოსული მოთხოვნებიდან რომელი არ განეკუთვნებოდა თქვენი უწყების კომპეტენციას16.01.2019 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N გ/020 09.01.2019 ,,დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ იურისტი
ირაკლი პაპავა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონთვალი, ასევე საკრებულოს აპარატის ტრუქტურა, ბოლო სამი კონკურსის ჩატარების თარიღი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მიერ წარმოებული სამართლებრივი დავები და სასამართლო გადაწყვეტილება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ბიუროს სხდომის ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგიტრირებული პეციციების ჩამონათვალი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინიციატივა16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
წერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი ანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირიწელი
FOI12/18-142 26.12.2018 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორი
გიორგი კლდიაშვილი 
 საკრებულოს წევრებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა, საკრებულოს წევრებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა, საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისათვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, წარმომადგენლობითი ხარჯების ჯამური ოდენობა, სტუმრების გამასპინძლებასთან დაკავშირებით სარესტორნო მომსახურებაზე გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები, საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, საკრებულოს წევრებზე გაცემული საწვავის ოდენობა, საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები, დღეის მდგომარეობით საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი, საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა, კანონიერ ძალაში შესული, თქვენს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები23.01.2019 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2019
N 12262/3-10021.12.2018საქართველოს პარლამენტის წევრი
მერაბ ქვარაია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთაგან რამდენი არის დასაქმებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებში და მათი სახელფასო ფონდი სრულად26.12.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N გ/02304.12.2018,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“ თავმჯდომარე
ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კოდიფიცირებული რეგლამენტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება, 2017-2018 წლებში დარეგისტრირებული პეტიციები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული ანგარიშების საჯარო მოსმენის ოქმები17.12.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N1156512.11.2018საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე
მიხეილ სარჯველაძე
შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებების რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკა, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, რომელ განცხადებაზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია, რომელი განცხადება არ განეკუთვნებოდა თქვენი უწყების კომპეტენციას14.11.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N39117.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთაში მცხოვრები
კუკური ბარამიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების და ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ წარმოებული ყველა დოკუმენტაცია24.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N37305.09.2018მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორის თავმჯდომარის მოადგილე
დიმიტრი ბიძინაშვილი
დეტალური ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს რომელიც უხარისხოდ, არაჯეროვნად და ვადაგადაცილებული სრულდება12.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N გ/01205.09.2018,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“ თავმჯდომარე
ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმები06.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N35524.08.2018მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორის თავმჯდომარის მოადგილე
დიმიტრი ბიძინაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები,ხელშეკრულების ასლები, საშტატო ნუსხა, საწვავის ხარჯები, საკრებულოს აპარატის  cv06.09.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N18/1-02824.08.2018სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი
მიხეილ ბენიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში 1 მაისიდან დღემდე რა ცვლილებები განხორციელდა31.08.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N32730.07.2018პოლიტიკური პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ თბილისის კომიტეტის თავმჯდომარე
ნინო ჯურხაძე
მოთხოვნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლისუშტატო თანმშრომლების ანაზღაურება და პრემია დანამატი, ავტომანქანის მარკები,წარმომადგენლობითი ხარჯები, საზღვარგარეთ მივლინების ხარჯები, სარეკლამო ხარჯები08.08.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N31419.07.2018ანასეული, მეცნიერების N 24-ში მცხოვრები
ხათუნა სურგულაძე
მოთხოვნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გადაგზავნილი წერილების ასლების შესახებ23.07.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N16118.06.2018ახალგაზრდა ადვოკატების  იურისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
 გიორგი ზოიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების სტატუსი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საშუალო და უმაღლესი განათლება შესახებ ინფორმაცია22.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N06/214514.06.2018დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე
ალექსანდრე ლორთქიფანიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მიერ მიღებული პეტიციაზე ადგილობრივი სამართლებრივი აქტების შესახებ ინფორმაცია22.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
Nგ/06/0705.06.2018,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ აღმასრულებელი დირექტორი
ლევან ხინთიბიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან ყოველთვიური შეხვედრის ოქმები და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა (მოქალაქეთა) ყოველთვიური მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ ინფორმაცია22.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N40/201801.06.2018საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია N60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე
ზვიად თენიეშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების დასახელების ცვლილების შესახებ01.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N05/212329.05.2018დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე
ალექსანდრე ლორთქიფანიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მოქმედი რეგლამენტი01.06.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N19413.04.2018მოქალაქე
დავით ომსარაშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი31.05.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N22913.04.2018ა(ა)იპ ქალები რეგიონის განვითარებისათვის თავმჯდომარე
 ქეთევან ხიდაშელი
2017 წლის ბიუჯეტში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტთან არსებული ა(ა)იპ-ების (ცალცალკე) დაფინანსების რაოდენობები15.05.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N03-495413.03.2018საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო აღმასრულებელი დირექტორი
ეკა გიგაური
2012 წლიდან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით წარმომადგენლობითი ხარჯები16.04.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N03-495313.03.2018საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო აღმასრულებელი დირექტორი
ეკა გიგაური
2012-2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პიარ სამსახურზე დადებული ხელშეკრულებების ოდენობა, რეკლამის  განთავსების  გავრცელების ხარჯის რაოდენობა04.04.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 13220.03.2018საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თავმჯდომარე
სულხან სალაძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების წესი, მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლის და აღდგენის წესი, მწვანე ნარგავების მოჭრის და ტრანსპორტირების წესი28.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 11509.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.შრომაში მცხოვრები
დავით ბოლქვაძე
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული ინფორმაცია14.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 9927.02.2018დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი
არჩილ ხახუტაიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ინიცირებული პეტიციების შესახებ ინფორმაცია05.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 10501.03.2018მოქალაქე
ეკატერინე ნინიძე
ქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია05.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 10401.03.2018 მოქალაქე
ავთანდილ მექვაბიშვილი
ქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია05.03.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 3520.02.2018,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" თავმჯდომარე
მარინა თოფურია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაცია20.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 1819.02.2018გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი
ჟანა მეგრელიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ გახარჯული საწვავის მიზნობრიობა21.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 1513.02.2018გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი
ჟანა მეგრელიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული ფრაქციების დებულებები13.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 5701.02.2018სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე
კონსტანტინე კანდელაკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006წ, 2010წ, 2014წ, 2017წ, მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეები, მოადგილეები, კომისიები, ფრაქციები, ბიუროს წევრები, აპარატის უფროსი13.02.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 01/2429.01.2018საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი
გიორგი კეკელიძე
მოსწავლე -ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვის თაობაზე ინფორმაცია29.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N გ 1 05-0129.01.2018საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი
თამაზ ტრაპაიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ31.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N784/07-425.01.2018საქართველოს პარლამენტის წევრი
ხათუნა გოგორიშვილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო  ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, აგრეთვე საჯარო მოხელეები ყველა რანგის მიხედვით31.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 133/0117.01.2018ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
ნიკანორ მელია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის ავტომანქანების მოდელი და მარკა, თვეში გამოყოფილი საწვავის ოდენობა23.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 08- /74316.01.2018საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დეპარტამენტის უფროსი
ანა ილურიძე
გუბერნიასი შემავალ მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა გენდერულუ შემადგენლობა, მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციებზე24.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N2593016.01.2018საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სამისამართო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
ნინო ბახია
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ, ანონსი გაკეთდა ვებ-გვერდზე26.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N 4/303.01.2018"ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი"
მინდია სალუქვაძე
ოზურგეთის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს წევრების რაოდენობა ასევე ასაკობრივი ცენზის მიხედვით: 35 წლამდე და 35 წლის ზემოთ08.01.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
წერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი ანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირიწელი
N 2/1214.12.2017"მედიასახლი გურია ნიუსი"
ნატო გოგელია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეების სახელობით სია, თანამდებობრივი სახელფასო  სარგოები, cv-ს და დიპლომის ასლები20.12.2017ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018
N11/1129.11.2017"მედიასახლი გურია ნიუსი"
ნატო გოგელია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის და მათი წევრების ვინაობა, სახელფასო ანაზღაურება, სატელეფონო და საწვავის ხარჯები და მათი დეტალური ანგარიში20.12.2017ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო აბაშიძე2018

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი