სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” მიერ მდ. ნატანების ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის…

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს…

სკოპინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს…

სკრინინგის განცხადება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მერიაში მდ. ჭახვათას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის…

„სოფ. ქვემო ძიმითში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ ქუთაისი-სოხუმის მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოების 34-ე კმ-ზე მდ. სუფსას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ძიმითში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ ქუთაისი-სოხუმის მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის…

„ურეკი-შეკვეთილისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის N590 დადგენილებით დამტკიცებული გენერალურ გეგმისა და განაშენიანების გეგმის ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვა

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 10 მარტს, 13:00 საათზე „ურეკი-შეკვეთილისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მერიაში შ.პ.ს „პლასტიკ ადიოსი“-ს პლასტმასის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პლასტიკ ადიოსი”; დაგეგმილი საქმინობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მერია;…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ მდ. სუფსის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“; დაგეგმილი საქმიანობის…

ქ. ოზურგეთში შ.პ.ს „აგრობარის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

„ქ. ოზურგეთში შ.პ.ს „აგრობარის“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 2022 წლის 28 დეკემბრის №546/ს…

სგშ სკოპინგის განცხადება – საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი დანართი – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა

როგორც თქვენთვის ცნობილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2022 წლის 14 დეკემბერს, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის…

სკრინინგის განცხადება – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. სუფსის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის…

გარემოს ეროვნული სააგენტო ჩვენ შესახებ სიახლეები საჯარო ინფორმაცია სერვისები პროსკრინინგის განცხადება – სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’”-ს 220 კვ. ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრის 220/110/35 კვ. ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 110 კვ. ორჯაჭვა „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანისა და ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ განთავსების პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: …

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი