საჯარო განხილვა

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიამ“ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აჭარის ფილიალის მაღალი ძაბვის (35კვტ და მეტი) საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების (110 კვტ-ისა და მეტი ძაბვის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადება და საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია:

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - 35 კვ მიწისზედა ეგხ-ს გ

 

1227_სამუშაო დოკუმენტი

 

1227_4717_4717

 

საჯარო განხილვის შესახებ განცხადება

მსგავსი სტატიები