საქართველოს მთავრობის განკარგულება N674 2019 წლის 28 მარტი

დანართი  

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558 2019 წლის 15 მარტი

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N450 2019 წლის 1 მარტი

საქრთველოს მთავრობის განკარგულება N208 2019 წლის 8 თებერვალი

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N45 2019 წლის 22 იანვარი

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N6 2019 წლის 16 იანვარი

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2017 2019 წლის 8 თებერვალი