ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ნაზარდი ჯამით

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ნაზარდი ჯამით  

მოქალაქის გზამკვლევი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი და 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი. გადმოსაწერად დააჭირეთ ბმულს. priotitetebis dokumenti

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების- ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში – 2019 წელი

ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში        

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი