2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოქალაქის გზამკვლევი

 

2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადება-განახლების საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N1

 

2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადება-განახლებისა და 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

   

მოქალაქის გზამკვლევი 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შიდა საბიუჯეტო კალენდარის, მოქალაქეებისაგან ახალი პროგრამების ინიცირების ინსტრუქციისა და რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ნაზარდი ჯამით

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ნაზარდი ჯამით  

მოქალაქის გზამკვლევი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი და 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი. გადმოსაწერად დააჭირეთ ბმულს. priotitetebis dokumenti

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების- ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში – 2019 წელი

ა(ა)იპ-იების ბიუჯეტის შუსრულების წლიური ანგარიში