საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღება გრძელდება

საქართველოს თავდაცვის ძალები საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღებას აგრძელებს. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 18-დან 35 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები…

2021 წლის საგაზაფხულო გაწვევა

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29  იანვრის   N39   ბრძანების შესაბამისად  დაიწყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2021 წლის საგაზაფხულო…

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საშემოდგომო გაწვევა

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 29 ივლისის  N474  ბრძანების შესაბამისად  დაიწყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საშემოდგომო…